22.08.2016. | 11:56
Alergija ja je nepravilno funkcionisanje imunog sistema. Organizam alergične osobe burno reaguje na neke stvari iz prirodnog okruženja koji inače nisu štetni, takve stvari se nazivaju „alergeni“. ...
18.07.2016. | 06:46
Imuni sistem je odbrambeni sistem organizma koji ga štiti od stranih mikroorganizama (bakterije, virusi, gljivice, paraziti), njihovih hemijskih toksina kao I sopstvenih izmijenjenih ćelija (tumorskih ćelija). Sastoji se od dvije komponente, nes...

Mi brinemo o svakom pacijentu.

Novi koncept farmaceutske prakse koji se fokusira na direktnu interakciju farmaceuta i korisnika u cilju pružanja kvalitetne zdravstvene usluge.